left

MOBILA LÖSNINGAR

PROGRAMMERING

DATABASER

SYSTEM

NÄTVERK

WEB SIDOR

left left left left left left

User

Password

Kontakt: eb@avexa.se | 0707-693763 | www.avexa.se
´
MOBILA LÖSNINGAR
Anslut till databaser, system och skrivare med smarta telefoner eller datorer. Scanna, trigga, uppdatera. Anslut var som helst.
INDUSTRIELLA SYSTEM
Styrning av flöden i industriella system. Mjukvara för windows eller web baserade lösningar. Styr och övervaka i realtid.
DATABAS LÖSNINGAR
Lagra er företagsdata i anpassade databaser. Gör fälten sökbara och uppdaterbara. Relationer, historik, normalisering etc.
SÄKER DATA
Spara data på hårddiskar på ett säkert sätt. Anslut på distans utan att informationen läcker. Kryptera data och e-post.